Skip to main content
European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency
Publikationer av allmän karaktär

CINEA leaflet

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Översikt

Beteckning
PDF EF-02-21-483-EN-N, ISBN 978-92-9208-106-5, DOI 10.2840/338650
Publiceringsdatum
7 april 2021
Upphovsman
Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö

Beskrivning

The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency plays a key role in supporting the EU Green Deal through the efficient and effective implementation of its delegated programmes.

cover of CINEA Leaflet

Filer

7 APRIL 2021
CINEA leaflet 2021
English
(973.77 KB - PDF)
Ladda ner