Skip to main content
European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency
Bendro pobūdžio leidiniai

CINEA leaflet

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Išsamūs duomenys

Identifikatorius
PDF EF-02-21-483-EN-N, ISBN 978-92-9208-106-5, DOI 10.2840/338650
Paskelbimo data
7 balandis 2021
Autorius
Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga

Aprašymas

The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency plays a key role in supporting the EU Green Deal through the efficient and effective implementation of its delegated programmes.

cover of CINEA Leaflet

Rinkmenos

7 BALANDIS 2021
CINEA leaflet 2021
English
(973.77 KB - PDF)
Parsisiųsdinti