Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Energy Supply (Horizon Europe)

Supporting the transition to a reliable, sustainable and competitive energy system.

Manage your project

Communication toolkit

Everything that you need to know about how to communicate about the fact that your project is receiving support from the EU.

About

Synergies

How can Energy research projects develop synergies with Transport research, CEF Transport and CEF Energy ones.

CINEA Energy data hubs

Explore information about the projects supported by the various energy programmes managed by the agency in ad-hoc data hubs which feature searchable project lists, aggregate statistical information and geographical information.

Former H2020 Energy pages (INEA)

Horizon 2020 (H2020) was the biggest research and innovation programme of the EU available from 2014 to 2020 with nearly €80 billion in funding. The Innovation and Networks Executive Agency was running parts of 2020 in the areas of energy.

Featured Projects

News

Events

  • Διασκέψεις και σύνοδοι κορυφής

COP 28

Publications

  • General publications
  • Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον

CINEA Hydrogen projects