Skip to main content
European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency
Odborná príprava a semináre

Seminar on opting for an ecosystem-based approach in MSP

In the framework of the Joint Roadmap to accelerate Maritime/Marine Spatial Planning processes worldwide, this online seminar will present the results of a new study on how to integrate an ecosystem-based approach in MSP.

  • integrated maritime policy | maritime economy
  • -
  • Dostupné živé vysielanie

Praktické informácie

Kedy
-
Jazyky
English
Organizátori/organizátorky
Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie
Webové sídlo
MSPglobal

Opis

Kontakty

Všeobecná kontaktná adresa

Do not hesitate to contact us

Meno/Názov
Communication and outreach
E-mailová adresa