Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

Systems and tools for monitoring, evaluation and revision of maritime spatial plans, including in the context of the implementation of Directive 2014/89/EU

Λεπτομέρειες

Ταυτοποίηση
ISBN 978-92-95225-31-2, PDF HZ-01-22-132-EN-N, DOI 10.2926/1963
Ημερομηνία δημοσίευσης
11 Απριλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον

Περιγραφή

The objective of this study is to provide guidance to administrators in monitoring, evaluating and revising their maritime spatial plans, in particular in the context of the implementation of the Directive 2014/89/EU on Maritime Spatial Planning (or MSP Directive). To this end, the project provides a “guide” and a “toolbox”.

Related publications

Systems and tools for monitoring, evaluation and revision of maritime spatial plans, including in the context of the implementation of Directive 2014/89/EU

 

report cover

Αρχεία

11 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2022
Systems Tools Monitoring Directive 201/89/EU
English
(1.87 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση