Skip to main content
European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency
Publikationer av allmän karaktär

Supporting Innovative Solutions for Smart Grids and Storage - 2021

Horizon 2020 Energy project examples of innovative solutions for smart grids and storage.

Översikt

Beteckning
ISBN: EF-09-21-497-EN-N, doi:10.2840/369377
Publiceringsdatum
29 november 2021
Upphovsman
Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö

Beskrivning

Horizon 2020 Energy project examples of innovative solutions for smart grids and storage.

Supporting innovative solutions for smart grids and storage

Filer

29 NOVEMBER 2021
Supporting Innovative Solutions for Smart Grids and Storage - 2021
English
(3.2 MB - PDF)
Ladda ner