Skip to main content
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency
Publikationer av allmän karaktär

Peatlands for LIFE

Natural peatlands (mires) are unique ecosystems home to many highly adapted, rare and threatened species, found nowhere else.

Översikt

Beteckning
EA-03-20-271-EN-N, ISBN 978-92-9202-906-7, DOI 10.2826/619188
Publiceringsdatum
19 juni 2020
Upphovsman
Genomförandeorganet för små och medelstora företag

Beskrivning

view of Peatland

Filer

19 JUNI 2020
Peatlands for LIFE
English
(2.5 MB - PDF)
Ladda ner