Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

Maritime Spatial Planning Data Framework (MSPdF)

How to structure input data for MSP process, monitoring & evaluation

Λεπτομέρειες

Ταυτοποίηση
ISBN: 978-92-9405-005-2, PDF: HZ-07-23-221-EN-N, doi:10.2926/440667
Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Ιουλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον

Περιγραφή

The process of Maritime Spatial Planning (MSP) requires the collection of spatial data and information related to a great variety of issues and processes. When facing the data collection task, it is necessary to answer questions such as: how can we define the marine environment or marine biodiversity? What type of data should be collected and included in the analysis for suitability zoning of economic activities, cumulative impact assessment or land-sea interactions? What are the relevant maritime and coastal uses? What type of information needs to be collected within the socio economic and governance topics?

report cover vieuw with a beach

Αρχεία

7 ΙΟΥΛΊΟΥ 2023
MSP DATA FRAMEWORK
English
(2.15 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση