Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

The Implications of the Ocean Governance Framework established by the United Nations for the Implementation of the EU MSP Directive

Background Technical Study

Λεπτομέρειες

Ταυτοποίηση
PDF HZ-06-22-215-EN-N, ISBN 978-92-95225-50-3, DOI 10.2926/135072
Ημερομηνία δημοσίευσης
3 Μαΐου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον

Περιγραφή

The impact of pollution, overuse and climate change on marine ecosystems, along with the growth of the blue economy, have prompted growing calls for international regulation of the oceans. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is a framework convention that has developed to protect and preserve the marine environment, along with other international instruments such as the International Maritime Organization (IMO), the Convention on Biological Diversity (CBD) and the emerging Post-2020 Global Biodiversity Framework. An ecosystem-based management approach has also developed in parallel (Box 1). This ocean governance framework covers many activities in the oceans and seas and serves as the basis for national and international marine and maritime action and cooperation.

cover report

Αρχεία

3 ΜΑΪ́ΟΥ 2022
The Implications of the Ocean Governance Framework established by the United Nations for the Implementation of the EU MSP Directive
English
(1.76 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση