Skip to main content
European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency
Publikationer av allmän karaktär

Guiding the Application of an Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning

Infographics Summary

Översikt

Beteckning
ISSN 978-92-95225-16-9, PDF HZ-01-21-296-EN-N, DOI 10.2926/658734
Part of collection
Publiceringsdatum
19 november 2021
Upphovsman
Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö

Beskrivning

vieuw see with blue filter

Dokument