Skip to main content
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency
Publikationer av allmän karaktär

European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)

Översikt

Beteckning
ISBN 978-92-9208-127-0 | Doi:10.2840/616122 | EF-07-22-272-EN-N
Publiceringsdatum
12 maj 2022
Upphovsman
Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö

Beskrivning

The European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) runs from 2021 to 2027 and supports the EU Common Fisheries Policy, the EU Maritime Policy and the EU agenda for International Ocean Governance. Find out the essential information in this infographic.

EMFAF infographic

Filer

12 MAJ 2022
EMFAF infographic
English
(1.17 MB - PDF)
Ladda ner